trivsel


En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra – både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest. Du har ansvaret om dina gäster stör – både i lägenheten, i trapphus, ute på gården osv. Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att stör dig, kontakta Störningsjouren.

Exempel på störningar kan vara:

 • Någon spelar musik på mycket hög volym.
 • En hund skäller högt och länge.
 • Någon duschar eller tappar upp vatten mitt i natten.
 • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
 • Någon använder tvättmaskin nattetid.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Men mellan klockan 22.00 och 07.00 bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare.

Störningsjouren – om inget annat hjälper

Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid, så kan du ringa störnings-
jouren 044-10 38 50. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

Balkong och uteplats – en plats för vila och umgänge

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några hållpunkter:

 • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor – det dammar.
 • Använd elgrill om du vill grilla, pga brandrisk och för att undvika os och rök.
 • Balkonglådor måste sättas upp på insidan av balkongräcket av säker-
  hetsskäl. Tänk också på att vattna så att det inte hamnar vatten på grannens balkong.
 • Undvik att röka på balkongen, eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig.
 • Mata inte fåglar från balkongen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.
 • Vill du sätt upp en parabolantenn måste du vända dig till Vä Fastigheter först, för att få tillstånd och instruktioner.

Delat ansvar för gemensamma utrymmen

Det finns en del gemensamma funktioner och lokaler i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler:

 • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, tvättstuga, källare, cykelrum.
 • Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt källsorteringsreglerna i kommunen.
 • Grovsopor ska lämnas på Kretsloppsanläggning i Kristianstad.

Skärpta regler från Försäkringsbolag och Räddningstjänst, innebär att det inte får finnas mopeder, cyklar, barnvagnar, möbler, mattor m m i trapphus och entréer (i och framför) av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl. Barnvagnsrummen är avsedda för barnvagnar och rullatorer. Cyklar ska förvaras utomhus, i gemensamt cykelrum eller i eget förråd.

trygghet


En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta.

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg och säker i både bostad och bostadsområde. Men ansvaret för säkerheten är delat:

 • Vä Fastigheter ska se till att exempelvis lås och lampor fungerar – utomhus och även i din lägenhet, när det gäller viss fast utrustning.
 • Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerheten och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden. Här följer information om vad du behöver tänka på.

Hemförsäkringen ger ett bra skydd

Ibland är olyckan framme, och då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Vä Fastigheters försäkring täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar. Därför är en hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem.

En hemförsäkring täcker delar av dina kostnader om du råkar ut för exempelvis:

 •  Stöld, inbrott och skadegörelse.
 •  Brand eller explosion.
 •  Skador på hushållsmaskiner.
 •  Översvämning.

Du måste dock själv stå för en del av kostnaden vid en skada – den så kallade självrisken. Hemförsäkringen gäller oftast om du blir bestulen, men kravet är att du har sett till dina ägodelar ordentligt. Därför är det viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, på vind eller i bilen. Prata med ditt försäkringsbolag om olika typer av försäkring, vad de täcker och annat du behöver veta.

Var rädd om barnen

Hemmet ska vara en trivsam och trygg miljö för hela familjen. Barnen är förmodligen den grupp som är mest utsatt för risker – varje år skadas många barn i hemmet.

Det går aldrig att förebygga alla olyckor, men det finns en del du kan göra själv för att minska risken för barnolycksfall:

 •  Skaffa låskedja på fönster och balkongdörrar.
 •  Se till att det finns specialreglar till lådor med farligt innehåll.
 •  Ha tippskydd, hällskydd och luckgaller till spisen.
 •  Kontrollera att vägg- och eluttag är petsäkra.

Kontakta Vä Fastigheter om du upptäcker trasiga eller farliga lekredskap utomhus.

Brandvarnaren räddar liv

En brandvarnare är en billig hemförsäkring. Hos Vä Fastigheter skall det finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Den tillhör Vä Fastigheter och får inte tas med när du flyttar. Skulle det saknas brandvarnare är vi tacksamma om du kontaktar oss.

Så här sköter du brandvarnaren

 •  Prova den regelbundet, förslagsvis en gång i månaden.
 •  Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
 •  Byt batteri så snart det behövs.

Ungefär en månad innan batteriet tar slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna tid, men byt batteri snarast.

Var varsam med elen

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker.

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper. Det gäller bland annat följande:

 •  Byta glödlampor och lysrör.
 •  Byta stickproppar och säkringar.
 •  Ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen.

Elutrustning som används utomhus, till exempel balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

Om det börjar brinna - ring 112

Några av de vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, brand vid matlagning samt levande ljus. Här följer några råd om vad du kan göra för att förhindra olyckor eller vad du kan göra om det börjar brinna.

Levande ljus

 •  Lämna aldrig levande ljus obevakade.
 •  Använd ljusstakar i obrännbart material.
 •  Placera ljusstaken på säkert avstånd från brännbart material.
 •  Ha en sprayflaska med vatten till hands när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden fått fäste.
 •  Om olyckan är framme släck med vatten eller brandsläckare.

Hemmets elapparater

 •  Dra alltid ur kontakten direkt när du använt exempelvis strykjärn, kaffebryggare eller brödrost.
 •  Stäng av TVn med strömbrytaren – inte bara med fjärrkontrollen.
 •  Ställ aldrig levande ljus, blommor och liknande på TV, stereo eller video.
 •  Låt inte tvätt- eller diskmaskinen vara igång när du går och lägger dig eller går hemifrån.
 •  Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning.

Matlagning

 •  Ha alltid ett lock till hands för att kväva elden när du steker, friterar eller gör fondue.
 •  Rengör regelbundet filtret till köksfläkten.
 •  Om olyckan är framme kväv elden med ett lock eller något annat som stoppar syretillförseln – använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja. Stäng av fläkten.

Säkra ytor i vinds- och källarförråd

Om du har förråd på vinden eller i källaren får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där. Det är inte heller tillåtet att röka eller tända någon låga i förråden.

Sätt alltid ett rejält hänglås på ditt förråd, även om du inte har några värdeföemål i utrymmet. Det kan avskräcka en inbrottstjuv och förhindra åverkan.

Fria ytor i trapphus och entré

När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram. Därför är det viktigt med fri passage i trapphus och entréer. Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset eller i entrén – till exempel barnvagnar, skidor, leksaker eller cyklar. Ett fritt trapphus underlättar också städningen och främjar den allmänna trivseln.

Dina nycklar är värdeföremål

Vid inflyttning får du ett antal nycklar till exempelvis lägenhet, port och tvättstuga. Vä Fastigheter har huvudnyckel, som passar till de flesta lägenheter. Om vi behöver tillträde till din lägenhet får du först godkänna att huvudnyckeln används.

Dina nycklar är värdeföremål, som inte får komma i orätta händer. Därför är det viktigt att du lämnar tillbaka samtliga nycklar när du flyttar. Alla nycklar ska återlämnas, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till garage, förråd eller tvättstuga.

Om du tappat bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och eventuellt även kostnaden för låsbyte. Extranycklar får du själv bekosta.