Sköt ditt boende


Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta oss på Vä Fastigheter AB.

Frosta av kylskåp och frys

Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv – använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet.

Rengör spisen

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Rengör köksfläkten

Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfilter ungefär en gång per år.

Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Rengör golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn, som bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:

 1. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
 2. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
 3. Spola brunnen med handduschen och torka av.
 4. Sätt fast gallret igen.

Rensa vattenlås i tvättställ

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt gör själv:

 1. Öppna vattenlåset. Ställ en hink under, så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
 2. Peta loss eventuellt avfall som fastnat.
 3. Spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.

Tänk på vad du spolar ner

Toaletten är inget avlopp för fimpar, gammal medicin, rakhyvlar, tuggummi, bindor och kattsand m m. Att spola ner sådant orsakar stopp, som oftast inte bara drabbar en själv, utan även alla andra som bor i huset. Stora stopp kan orsaka översvämningar och vattenskador.

Kontrollera och gör rent ventiler

Det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta. Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper, över frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen bra. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum.Ventilerna måste tvättas emellanåt – gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.Tilluftsventilerna är fast inställda och får inte ändras. Då kommer ventilations-systemet i obalans. Tilluftsventiler är placerade vid taket eller bakom elementen.

Du kan lossa ventilerna på två sätt:

 • genom att vrida dem motsols och dra ut dem
 • genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Åtgärda uppkomna fel


Om du får stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka lossa det avfall som sitter i vägen. Går det inte, måste du anmäla felet till felanmälan snarast. Använd aldrig kemiska preparat, exempelvis lut, för att rengöra avloppet. Genom att peta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum kan du undvika att avloppet täpps till.

Om du vill göra om din lägenhet

Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar. Är du osäker kontakta alltid Vä Fastigheter innan du börjar.

När det gäller spegelväggar bör du vara speciellt varsam, eftersom dessa ofta orsakar många små hål i en vägg. Ibland kan detta leda till att rummet behöver tapetseras om, vilket den utflyttande hyresgästen får bekosta.

Om strömmen försvinner

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna (=propparna) i ditt säkringsskåp. Om du inte har tillgång till säkringsskåpet kontaktar du felanmälan.

Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad, går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade ”öga” lossnar.

I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring med samma styrka (=samma färg som på bottenplattan).

I vissa lägenheter kan det finnas säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge.

Om du behöver byta lampor eller andra eltillbehör

Anlita alltid behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker.

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper. Det gäller bland annat följande:

 • Byta glödlampor och lysrör.
 • Byta stickproppar och säkringar.
 • Byta vägguttag och strömbrytare.
 • Ansluta och byta ut ljusarmatur i torra utrymmen.

Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare

Om du vill installera disk- eller tvättmaskin

Se till att disk- och tvättmaskin står på vattentätt underlag. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag. Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av fackman.

Om toaletten rinner

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna, ska du anmäla felet till felanmälan för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan.