Miljömål för Vä Fastigheter AB

Vår största miljöpåverkan är den energi som går åt till att värma upp bostäderna och lokalerna som vi hyr ut. Vi tänker och gör så här.

Vi strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt.
Vi på Vä Fastigheter gör vad vi kan för att förbruka så lite energi som möjligt.
All energi som vi köper är av slaget bra miljöval, producerad av vattenkraft, vindkraft eller annat miljövänligt alternativ. Våra uppvärmningssystem är alla moderna med återvinning och låg förbrukning som fjärrvärme, moderna värmepumpar eller eluppvärmning med återvinning.

Vi producerar sedan den 15 juli 2022 mer energi än vad vi gör av med. Våra investeringar i energi som tillverkas av våra egna solceller gör att vi totalt tillför mer energi till elnätet än det vi förbrukar.

Under våren 2023 genomförs projekt tillsammans med hyresgäster att installera solceller på fastighet med en effekt på ca 80000kwp. Det ger en produktion av ca 70000kwh per år och innebär att även hyresgästers el och billaddning delvis täcks av denna produktion.

Den 1 februari 2024 startade vi våra fyra första enheter med Energilagring. Med dessa hjälper vi Svenska Kraftnät att stabilisera elnätet i landet. Vårt arbete med att minska miljöpåverkan fortsätter med samma kraft som tidigare.

Den 10 april 2024 driftstartades två nya solcellsanläggningar som ger en årlig produktion om 23000kwh och ger en direkt minskning av överförd enegi till dessa fastigheter. Vår sammanlagda produktion av el är nu ca: 400000kwh per år.

Hjälp till att värna om en bra miljö att leva och bo i

Så här kan du hjälpa till

Spara energi i hela lägenheten eller lokalen
För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar din energikonsumtion med 5 procent. De flesta tycker att det är behagligt med en dagstemperatur på 20-21º och en nattemperatur som är ett par grader lägre.
Vädra igenom lägenheten snabbt, i stället för att ha fönster på glänt hela dagen.
Ställ ner termostaten om du tycker att det är för varmt i lägenheten.
Kontrollera att balkongdörrar och fönster är rätt tätade.
Ställ inte möbler alldeles framför elementen, för då hindras luftcirkulationen.
Stäng av stereo, video och tv helt i stället för bara med fjärrkontrollen.
Släck lamporna när du inte är i rummet.
Använd gärna lågenergilampor – de förbrukar en femtedel av energin jämfört med en glödlampa och håller dessutom åtta gånger längre.
Koppla bort batteriladdaren till mobiltelefonen när laddningen är klar. Alla laddare och transformatorer drar energi även på tomgång.

Spara energi i köket
Tips när du använder kyl och frys
Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande.
Försök att hålla frysen fylld. En halvfull frys drar mer energi, eftersom kyld luft försvinner varje gång du öppnar frysen.
Ha inte för låg temperatur i kyl och frys. Normal temperatur i kylskåp är mellan +2º och +6º C och i frys ca -18º C.
Tina frysta matvaror i kylskåpet. Kylskåpet tar vara på den kyla som avges.
Dammsug bakom och under kyl och frys ibland, så drar de mindre energi.
Kontrollera att tätningslisten sluter tätt i dörren till kyl och frys.

Spara energi i badrummet
Tips när du använder badrummet för egen del
Cirka 70 liter vatten per person går åt varje dygn för personlig hygien. Varje person förbrukar i genomsnitt ca 200 liter vatten totalt per dygn, varav 70 liter varmvatten och 130 liter kallvatten.
Duscha i stället för att bada, och duscha gärna kort tid – en dusch drar mindre vatten än ett bad, om du duschar kortare tid än 7-8 minuter.
Stäng av duschen när du tvålar in dig och schamponerar håret.
Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna, det sparar ett badkar vatten i veckan.
Spola inte i toaletten i onödan – en spolning drar 6-9 liter vatten.