Utflyttning

Säg upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 25 maj börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 juni. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Ta med dig allt som tillhör dig när du flyttar

När du flyttar måste du inte bara ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, utan också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

Din lägenhet ska besiktigas

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och du bör vara med när den görs. Du har alltid möjlighet att få en kopia på besiktningsprotokollet. Beställ tid för besiktning hos Vä Fastigheter AB, Carina Engström  telefon 0706-661541.

Före besiktningen måste du tänka på följande:

 • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.
 • Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
 • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
 • Lägenheten ska vara väl städad. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen.
 • Dekaler och klisterremsor skall vara borttagna.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Lämna tillbaka samtliga nycklar – inklusive kopior

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till förråd och tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar att byta lås. Nycklarna lämnas antingen i samband med besiktningen eller senast klockan 10.00 på Vä Fastigheters kontor första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Nycklar får inte överlämnas direkt till den nya hyresgästen.

Och du måste självklart städa efter dig…

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städning i efterhand om det är slarvigt städat.

Här följer några hållpunkter för din flyttstädning:

Kök

 •  Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 •  Rengör kokplattornas yta och kanter.
 •  Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret.
 •  Rengör skärbrädans över- och undersida.
 •  Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem.
 •  Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor.
 •  Torka av köksfläkt både in- och utvändigt. Rengör även filtret.
 •  Frosta av och rengör kyl och frys. Lämna kyl- och frysdörrarna öppna.
 •  Rengör diskbänk och arbetsbänkar.

Badrum och toalett

 •  Rensa golvbrunnen.
 •  Tvätta badkar, handfat, toalett och badrumsskåp.
 •  Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet.
 •  Tvätta golv och väggar.
 •  Rengör under badkaret.

Rum

 •  Ta bort heltäckningsmattor och all mattejp. Dammsug och tvätta golven.
 •  Rengör elementen – glöm inte baksidan.
 •  Rengör alla fönsterkarmar och golvlister.
 •  Tvätta fönstren – invändigt, utvändigt och mellan inner- och ytterglasen.
 •  Torka ur alla garderober.
 •  Rengör alla dörrar.

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via Internet – www.adressandring.se.

I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv. Du kan även mot avgift beställa eftersändning av din post från den gamla till den nya adressen. Kontakta Svensk Adressändring för mer information.

Flytta el och telefon

När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på den nya adressen. Vä Fastigheter AB avslutar ditt gamla abonnemang på avflyttningsadressen. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuella internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information.