Trivsel

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra – både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest. Du har ansvaret om dina gäster stör – både i lägenheten, i trapphus, ute på gården osv. Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att stör dig, kontakta Störningsjouren.

Exempel på störningar kan vara:

 • Någon spelar musik på mycket hög volym.
 • En hund skäller högt och länge.
 • Någon duschar eller tappar upp vatten mitt i natten.
 • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
 • Någon använder tvättmaskin nattetid.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Men mellan klockan 22.00 och 07.00 bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare.

Störningsjouren – om inget annat hjälper

Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid, så kan du ringa störnings-
jouren 044-10 38 50. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

Balkong och uteplats – en plats för vila och umgänge

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några hållpunkter:

 • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor – det dammar.
 • Använd elgrill om du vill grilla, pga brandrisk och för att undvika os och rök.
 • Balkonglådor måste sättas upp på insidan av balkongräcket av säker-
  hetsskäl. Tänk också på att vattna så att det inte hamnar vatten på grannens balkong.
 • Undvik att röka på balkongen, eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig.
 • Mata inte fåglar från balkongen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.
 • Vill du sätt upp en parabolantenn måste du vända dig till Vä Fastigheter först, för att få tillstånd och instruktioner.

Delat ansvar för gemensamma utrymmen

Det finns en del gemensamma funktioner och lokaler i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler:

 • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, tvättstuga, källare, cykelrum.
 • Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt källsorteringsreglerna i kommunen.
 • Grovsopor ska lämnas på Kretsloppsanläggning i Kristianstad.

Skärpta regler från Försäkringsbolag och Räddningstjänst, innebär att det inte får finnas mopeder, cyklar, barnvagnar, möbler, mattor m m i trapphus och entréer (i och framför) av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl. Barnvagnsrummen är avsedda för barnvagnar och rullatorer. Cyklar ska förvaras utomhus, i gemensamt cykelrum eller i eget förråd.