Inflyttning

Kontrollera att lägenheten är hel och ren

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts. Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till oss så att bristerna kan besiktigas och åtgärdas. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt, om du själv har städat lägenheten efter att du flyttat in.

Kontrollera dina nycklar

Vid inflyttningen får du ett antal originalnycklar – till lägenhet, port, tvättstuga osv. Nycklarna hämtas på vårt kontor eller lämnas till dig på avtalat sätt. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer. Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Ta reda på service- och journummer

Om det uppstår något fel i din lägenhet skall du felanmäla detta till oss. Om akuta fel uppstår utanför kontorstid skall du ringa AB Grupplarm 044-10 38 50. Aktuella nummer finns alltid på vår hemsida. www.vafastigheter.se

Se över din hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem. Därför bör du teckna en sådan, om du inte redan har en. En flytt är dessutom ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Kanske du flyttar från en mindre till en större lägenhet? Då ökar förmodligen mängden och värdet på dina ägodelar. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och gå igenom ditt försäkringsskydd.

Kontrollera brandsäkerheten

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd i förväg, helst redan när du flyttar in. En brandvarnare är en billig livförsäkring för dig och din familj och ska finnas i alla Vä Fastigheters lägenheter. Om det inte finns brandvarnare i lägenheten är vi tacksamma om du meddelar oss detta.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Våra hyresavier kommer kvartalsvis till lägenheten. Hos Vä Fastigheter AB går det att betala hyran via autogiro, vilket innebär att den dras direkt från ditt bankkonto. Kontakta oss för mer information.