Fastigheter

2013-05-19 008

Fastigheter:

Kristianstad Kommun Tomas Mann 1 Kung Knuts väg 19 g – h
Kristianstad Kommun Tomas Mann 1 Kung Knuts väg 19 2 lokaler
Kristianstad Kommun Tomas Mann 2 Kung Knuts väg 19 a – f

Kristianstad Kommun Byrån 7 Kung Christoffers väg 11 a – f

Kristianstad Kommun Gunter Grass 2 Dunkers väg 5 a – h
Kristianstad Kommun Gunter Grass 2 Dunkers väg 7 a – b
Kristianstad Kommun Gunter Grass 2 Dunkers väg 9 a – b

Kristianstad Kommun Snickaren 6 Borggatan 10

Kristianstad Kommun Reformatorn 17 Prästallén 9, 11

Kristianstad Kommun Plattan 1 Kabelvägen 22
Kristianstad Kommun Plattan 2 Kabelvägen 22

Kristianstad Kommun Björkhem 18 Björkhemsvägen 25
Kristianstad Kommun Björkhem 19 Björkhemsvägen 25